Jak sprawdzić czy firma jest aktywnym płatnikiem VAT?

Aby sprawdzić czy dana firma jest aktywnym płatnikiem VAT warto skorzystać z usług stron rządowych. Za ich pośrednictwem będziemy uzyskać wiarygodną i aktualną informację na ten temat na dany dzień. Jak tego dokładnie dokonać?

Weryfikacja danych

Po wejściu na oficjalną, rządową stronę pod adresem https://www.podatki.gov.pl/wyszukiwarki/ uzyskamy dostęp do wielu rozbudowanych wyszukiwarek. Jeśli interesuje nas kwestia tego czy dana firma jest aktywnym płatnikiem VAT wtedy klikamy w zakładkę „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT”. Za pośrednictwem tego typu wyszukiwarki dowiemy się czy dana firma jest czynnym podmiotem płacącym VAT czy może jest zwolniona lub niezarejestrowana. Na kolejnej stronie wyświetli się pole do wprowadzenia identyfikatora podatkowego, czyli numeru NIP. Po wprowadzeniu numeru NIP – same cyfry, bez dodatkowych znaków – i kliknięciu w przycisk „Sprawdź” otrzymamy krótką i zwięzłą informację o danym podmiocie.

Kim jest płatnik VAT?

Mamy do czynienia z dwoma głównymi terminami dotyczącymi płatników VAT – może to być płatnik VAT czynny (lub inna nazwa aktywny) lub bierny (inaczej nazywany jako zwolniony). W przypadku gdy podatnik nie osiągnie dochodu w skali roku wynoszącego 150 tysięcy złotych wtedy może skorzystać ze zwolnienia. W takim przypadku figuruje więc w spisie jako podatnik bierny. Przedsiębiorca, którego dochody nie osiągnęły tego pułapu nie musi stać się czynnym płatnikiem podatku VAT. Co daje więc dla przedsiębiorcy to, że jest czynnym płatnikiem VAT? Główną zaletą jest to, że ma prawo do odliczania podatku, który zostaje mu naliczony w trakcie zakupu usług oraz towarów z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą. Z tego też względu jego obowiązkiem jest prowadzenie rejestru zakupów oraz sprzedaży prowadzonej w firmie. Na koniec okresu rozliczeniowego dokonuje się odpowiednich obliczeń, które wskazują na to ile wynosi podatek należny oraz ile wynosi podatek naliczony. Różnica będzie zobowiązaniem do zapłaty lub zwrotu nadwyżki zapłaconego podatku VAT.

logo.png