5 cech dobrego managera

Praca jako menadżer nad zespołem osób o różnym wieku i różnym doświadczeniu może być sporym wyzwaniem. Dobry menadżer potrafi właściwie i efektywnie zarządzać własnym zespołem w taki sposób, że przynosi pozytywne korzyści dla firmy. Jakie cechy są szczególnie ważne u każdego menadżera?

1. Scala i wzmacnia zespół

Sporym wyzwaniem dla każdego menadżera jest sprawienie, aby w większości obce sobie osoby mogły z zapałem i energią współpracować razem. Istotną cechą jest nie tylko umiejętność zarządzania, ale również chęć kooperacji z grupą. Niekiedy trzeba będzie umiejętnie zrezygnować z własnych pomysłów i umieć zauważyć korzyści związane z przedstawionymi racjami w grupie.

2. Potrafi zapracować na własny autorytet

Dobry menadżer powinien umieć budować autorytet wśród osób, którymi zarządza. Nie jest to prosta sprawa, bo wymaga przede wszystkim dużo samozaparcia oraz nie popadania w marazm w przypadku ewentualnych porażek i niepowodzeń. Osoba, która na stanowisku zarządzającego jest konsekwentna i umie doprowadzić do końca założone plany będzie w stanie wypracować swój własny autorytet.

3. Umie szybko i sprawnie podejmować decyzje

Szybkie i właściwe podejmowanie decyzji to jedna z najważniejszych cech u każdego menadżera. Poprawne podejmowanie decyzji zależy przede wszystkim od tak zwanej inteligencji emocjonalnej. Kierowanie się jedynie emocjami i pozwolenie, aby wpływały w znaczący sposób na tok decyzyjny, szczególnie w stresie, nie jest pożądaną cechą u osób, które piastują stanowiska kierownicze. Chłodna kalkulacja i inteligentne podejmowanie ryzyka nawet w trakcie wyjątkowo napiętej sytuacji w firmie pomaga we właściwy sposób poradzić sobie na tym stanowisku.

4. Jest otwarty na wiedzę i nabywanie nowych umiejętności

Menadżer powinien być świadomy tego, że każdy dzień przynosi nowe wyzwania i możliwość nabycia potrzebnej wiedzy i umiejętności. Okoliczności związane z ludźmi i pracą mogą zmieniać się z dnia na dzień, więc istotna jest elastyczność i chęć ciągłego doskonalenia się, aby móc poradzić sobie na wysokim stanowisku i mieć efektywną kontrolę nad podwładnymi.

5. Jest komunikatywny

Właściwe przekazywanie komunikatów zespołowi to bardzo ważna cecha każdego menadżera. Istotne pod tym względem jest umiejętne wywieranie wpływu – komunikaty menadżera powinny motywować do działania, zachęcać do konkretnych aktywności oraz nie doprowadzać do budowania konfliktu. Oprócz tego powinien umieć właściwie interpretować komunikaty swoich rozmówców.

logo.png