Jak sprawdzić czy firma posiada europejski NIP?

Transakcje polskich firm z zagranicznymi kontrahentami nikogo już nie dziwią i stają się coraz powszechniejsze. Jak rozliczyć tego typu transakcje w ramach Unii Europejskiej?

Warto zauważyć, że wiele firm posługuje się specjalnym rodzajem NIP-u nazywanego jako NIP europejski. Umożliwia on wystawianie i przyjmowanie faktur od innych firm z unii europejskiej. Jak więc sprawdzić to czy dana firma z którą chcemy nawiązać współpracę lub przeprowadzić transakcję dysponuje unikalnym numerem europejskiego NIP?

Wyszukiwarka na stronie rządowej

Aktualne dane na ten temat znajdziemy na stronie https://www.podatki.gov.pl/wyszukiwarki/ gdzie znajdują się również innego rodzaju wyszukiwarki. Po kliknięciu w zakładkę „Sprawdzenie statusu NIP” otrzymamy okno do wprowadzenia danych podmiotu, który nas interesuje. W jedno pole wystarczy wprowadzić numer NIP i kliknąć w przycisk „Sprawdź”, aby otrzymać aktualne na dany dzień informacje o danym podmiocie. Za pośrednictwem tej samej strony możemy również zweryfikować numer VAT UE. Weryfikacja danych wprowadzonych w odpowiednie pola formularza odbywa się za pośrednictwem systemu zwanego VIES. Warto w tym kontekście wiedzieć jedną istotną rzecz – sprawdzenie informacji jest możliwe tylko na dany dzień, nie ma więc możliwości weryfikacji czy dana firma w określonych latach figurowała w spisie przedsiębiorców posiadających europejski numer NIP lub VAT.

Co warto wiedzieć o europejskim NIP-ie?

NIP europejski, który dotyczy polskich przedsiębiorców ma określoną formę – składa się z przedrostka PL oraz dziesięciu cyfr. W przypadku przedsiębiorstw z innych krajów spotkamy się z innym przedrostkiem sugerującym kraj z którego pochodzi firma. Obowiązkowo firma w Polsce, która jest czynnym podatnikiem VAT musi wyrobić sobie unijny NIP przed przeprowadzeniem pierwszej transakcji z firmą znajdującą się w innym kraju UE. Dotyczy to zarówno zakupu, jak i sprzedaży. Warto wiedzieć również to, że transakcje w obrębie państw należących do Unii Europejskiej nazywamy wewnątrzwspólnotowymi.

logo.png