Teledetekcja – czym ona właściwie jest?

Teledetekcja - czym ona właściwie jest?

Teledetekcja, choć sama nazwa ma prawo na pozór mało mówić zwykłemu Kowalskiemu, to metodologia badań, z którą każdy z tu obecnych ma rzadziej lub częściej do czynienia. Gdyby zadać przechodniom spotkanym na ulicy zapytanie, czym jest jest teledetekcja, z dużą pewnością mało kto z nich wiedziałby jak odpowiedzieć. No ewentualnie, że akurat trafiłby się student lub jakaś osoba zajmująca się teledetekcją w pracy.

Czym jest teledetekcja?

Więc, co to jest teledetekcja? Chcąc udzielić wstępnej, jak najkrótszej odpowiedzi, wypada powiedzieć, iż to metodologia badań zdalnych z wykorzystaniem czujników. Samo stwierdzenie teledetekcja znaczy: tele – zdalnie, detekcja – odkrywanie sygnałów. Teledetekcja dzieli się na dwa gatunki: teledetekcję aktywną oraz teledetekcję pasywną. Analizy w oparciu o teledetekcję wykonuje się równie często z ziemi, jak i z wysokości, przykładowo z samolotów.
Teledetekcja aktywna jest nadawaniem oraz odbieraniem sygnałów wysłanych, a następnie odbitych przez wybrany obiekt. Przykładem może być: lidar – wysyłanie i odbieranie światła.
Z kolei teledetekcja pasywna jest odbieraniem sygnałów wysyłanych przez badany obiekt. Tu w ramach przykłady wymienić można choćby robienie fotografii. Zdjęcie jest bowiem dokładnie uwiecznieniem odbijanego przez fotografowane obiekty światła.
Tak więc, dzięki podaniu powyższych przykładów, od razu pojęcie teledetekcji nabiera jaśniejszego wyrazu i widać, iż co chwilę mamy z nią do czynienia w codziennym życiu. Przynajmniej większość z nas. Teledetekcja daje możliwość analizowane miejsc, do jakich ludzie sami nie mają szansy się zbliżyć albo tego typu zbliżenie jest niebywale trudne.

Do czego służy teledetekcja?

Teledetekcja wykorzystywana jest w ogromnej ilości dziedzinach życia. Korzystają z niej zarówno naukowcy, jak i użytkownicy zaprojektowanych w efekcie ich pracy urządzeń. Jest użytkowana dla przykładu w:
– robotyce – roboty zamontowane mają czujniki, na skutek czego, potrafią zobrazować sobie otaczającą ich rzeczywistość
– produkcji samochodów – autonomiczne auta przyszłości będą umiały poruszać się dzięki zróżnicowanego gatunku czujnikom
– wojskowości – analizowanie, co znajduje się w budynku, który ma zostać zaatakowany
– badaniu środowiska naturalnego – zakres badań jest tak ogromny, że będzie on scharakteryzowany w kolejnym akapicie.

Do czego wykorzystuje się teledetekcję w środowisku naturalnym?

Dzięki teledetekcji realne jest bardziej dokładne analizowanie oraz eksplorowanie ziemi. Tak samo jej terenów, jak i atmosfery. Teledetekcja środowiska naturalnego potrafi dać nam odpowiedź na np., takie pytania:
– jaki charakter ukształtowania ma teren, np. w niezaludnionym obszarze ziemi lub np. na dnie oceanu czy w skrajnych przypadkach na pozostałych planetach
– jakie jest zanieczyszczenie atmosfery na wyznaczonym terenie, np. poprzez zbadanie gęstości pyłów w powietrzu
– jak przedstawia się stan flory na danym obszarze, również w akwenach wodnych

Z uwagi na szerokie wykorzystanie teledetekcji, jest ona systematycznie coraz bardziej obleganą dziedziną nauki. Coraz więcej akademii proponuje studia i szkolenia dostarczające specjalistów w tej dziedzinie. Z jednej strony wpływa to na rozwój tej dziedziny, co z drugiej strony napędza zapotrzebowanie na zastosowanie teledetekcji, z uwagi na coraz bardziej interesujące możliwości techniczne i zakres zastosowania.